"Ev dışı tüketime yüksek hizmet ve ürün standardı getirerek toplumsal faydayı yükseltmek"Ev dışı tüketim sektörünün kurumsallaşmasına öncülük etmek ve sektörel veri üretimini sağlayarak bilgi birikimini arttırmak