NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
.HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN SICAKLIK KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ 17.01.2002 24643
.TGK-GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ ANALİZMETOTLARI TEBLİĞİ 17.01.2002 24643
.TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜTLERDEN VE SÜT TOZUNDAN NUMUNE ALMA METODU TEBLİĞİ 20.03.2002 24701
.TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZUNUN ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ 20.03.2002 24701
.2002-18 YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNATLARIN ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ 21.03.2002 24702
.TGK- TURUNÇGİL MEYVELERİNDE YÜZEYDE KULLANILAN KORUYUCU MADDELER VE BU KORUYUCULARIN KALİTATİF VE KANTİTATİF ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ 05.03.2002 24686
.TGK-MADDE VE MALZEMELERDEKİ VİNİL KLORÜR MONOMER MİKTARI ANALİZ METODU TEBLİĞİ 22.03.2002 24703
.MADDE VE MALZEMELERDEN GIDA MADDELERİNE GEÇEN VİNİL KLORÜR MİKTARI ANALİZ METODU TEBLİĞİ 22.03.2002 24703
.TGK-GIDA MADDELERİNDE BELİRLİ BULAŞANLARIN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ 25.03.2002 24706
.TGK-İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ 19.04.2002 24722
.2004-33 YEM ANALİZ METODLARİ 02.09.2004 25571
.GIDA MADDELERİNDE OKRATOKSİN A SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ 13.01.2005 25699
.TGK-GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ 04.07.2005 25865
.TGK-GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİ İÇİN TEMEL KURALLAR TEBLİĞİ 04.07.2005 25865
.TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ 07.08.2010 27665
.TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE BENZOPİREN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ 15.08.2011 28026
.TGK- GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ 15.08.2011 28026
.TGK- BELİRLİ GIDALARDA NİTRAT LİMİTİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ 15.08.2011 28026
.TGK- GIDALARDA PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ 15.08.2011 28026
.2012-5 TGK BELİRLİ GIDALARDA DİOKSİNLERİN VE DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA 04.01.2012 28163
.TGK YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNATLARIN KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ 04.01.2002 28163