Post Pic


Toplumların hızlanan yaşam biçimlerine paralel olarak artan "güven" ihtiyacı, insan sağlığını önemseyen ve sektörün bu yönde ilerlemesini öngören kuruluşlarla karşılanır. Ev dışı tüketimin gerçekleştiği otel, kafe, pastane, yemekhane, fabrika, okul, hastane, restoran vb. mekânlarda, yüksek standart ve kalite kontrol ihtiyaçlarını karşılayacak koşulların sağlanması, günümüz hedeflerinin temelini oluşturur.

Türkiye'de ev dışı tüketim kanalı olarak tarif edilen, her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin tedarikini ve dağıtımını yapan firmalar arasında dayanışma sağlamak amacıyla kurulan ETÜDER, mesleklerin icrasında kamu kurum ve kuruluşları ile diğer dernek ya da kişilerle olan ilişkilerinde karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla çalışma ve girişimler yapmayı amaçlar. Ev dışı servisin verilebilmesi için gerekli standartların oluşturulması ve uygulanması yönünde çalışmalar yapmak, üyelerin meslek grupları arasında haksız rekabete yol açan uygulamaların önlenmesi için çaba sarf etmek, aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek federasyon kurmak veya kurulmuş federasyona katılmak ETÜDER'in hedeflerini oluşturmaktadır.

ETÜDER, "ev dışı tüketim kanalı"nın varlığını kamuoyuna duyurmak amacıyla bir araya gelen şirketler tarafından kurulmuş bir dernektir. Yapılan işin insan sağlığı için ne kadar önem taşıdığı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, Derneğin en önemli amaçlarından biridir. Dernek, ülkemizde faaliyet konusuyla ilgili platformları da destekleyerek, ürünün üreticiden tüketiciye kadar olan serüveninin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamayı amaçlar. Gücünü aynı uğurda bir araya gelen firmalardan alan ETÜDER; sektör birliği oluşturmak, depolama, dağıtım, ürün kalitesi, nitelikli personel yetiştirilmesi, genel işletim sisteminin geliştirilmesi gibi konularda danışmanlık sağlayarak sektörel standartların uluslararası normları yakalamasını sağlamak için çalışır.

Bütün bunlar yapılırken, üreticiden tüketiciye kadar her aşamada dikkat gösterilmesi gereken bazı önemli gerçekler vardır ve maalesef, bunların en önemlileri kayıt dışı üreticiler, kayıt dışı dağıtıcılar ve usulsüz iş yapanlardır. Sektörün içinde bulunan bu oluşumlarla mücadele etmek ve onları bilinçlendirip, sisteme kusursuzca dâhil etmek, ülkemizin insanına ve ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Dernek üyelerinin, sisteme zarar veren kötü niyetli kişi ve kuruluşlar noktasında uyarılması ve bilgilendirilmesi, bu konularla mücadele edilmesi için en anlamlı yöntemlerdendir. Faaliyet konumuzla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket edip otorite oluşturarak sektörel standartların belirlenmesinde, uygulanmasında etkin rol oynamak ve sektörümüzde bunları amaçlayan ilk kuruluş olmak ETÜDER'in haklı gururudur.

Yukarıda bahsedilen kalkınma ve insana değer verme hedeflerini gerçekleştirebilmek için yenilikçi, dinamik bir dernek yapısına sahip olmak ve bir çekim merkezi oluşturmaya katkıda bulunmak isteyen herkesi ETÜDER'e katılmaya, daha iyi yarınlara davet ediyoruz.