ETÜDER mesleki eğitim programları ile sektörel iş gücünün verimini arttırıyor.

ETÜDER, üye firma çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programlarıyla sektöre katkısını her geçen gün arttırıyor. 2011 yılında düzenlenen eğitimlere dernek üyesi 15 firmadan 300 den fazla çalışan katıldı.

Daha önceki yıllarda da yürütülen eğitim programlarıyla sektör çalışanı 250 kişiye eğitim veren ETÜDER, 2011 yılı Eylül ayında “Gıda Güvenliği” başlığı altında eğitim seferberliği başlattı. Yeni dönem eğitim programı, “Gıda depolarında eğitimsiz insan kalmasın” sloganıyla, tedarik zincirinin en önemli halkalarından birisini oluşturan gıda deposu çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Kalite Sistem Grubu ile ortaklaşa gerçekleştirilen eğitimlerde, ETÜDER üyesi firmalarda gıda lojistiğinde görev yapan personel, başta hijyen olmak üzere gıda güvenilirliğinin sağlanmasında önemli olan konularda bilgilendirilmektedir. Böylece gıda güvenliği konusunda depo çalışanlarının bilinç düzeyi arttırılırken, sektörde kalifiye işgücü oluşumuna da katkı yapılmaktadır.

Eğitimlere, mal kabul personeli, depo personeli, mal toplayıcılar, sevkiyat personeli, sürücüler ve yardımcı personel ile şef düzeyinde bölüm yöneticileri katılırken, gıda lojistiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyen diğer meslek grupları da eğitime kabul edilmektedir.

Eğitim sonunda yapılan sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sertifika verilmektedir.